Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

RESERVERING

Boeken kan alleen online via bijlmerbajesontgrendeld.nl

Na het maken van een boeking wordt een bevestiging per e-mail verstuurd. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd. Let op, de bevestigingsmail komt af en toe in de spam folder terecht. Geen bevestigingsmail gehad? Neem dan zo snel mogelijk na het boeken contact op met info@bijlmerbajesontgrendeld.nl.

ANNULEREN

Annuleren is alleen mogelijk via het e-mailadres: info@bijlmerbajesontgrendeld.nl.
Annuleren is tot 72 uur voor aanvang kosteloos. Daarna is restitutie helaas niet meer mogelijk. Een annulering is alleen geldig bij bevestiging binnen 72 uur. Bij wijziging van minder deelnemers is restitutie tot 72 uur voor aanvang mogelijk, zie hiervoor de staffelkorting vermeld op de website.

Bijlmerbajes Ontgrendeld heeft de mogelijkheid om tot 24 uur voor aanvang de boeking te wijzigen. In geval van een annulering van onze kant wordt het gehele aankoopbedrag binnen 30 dagen teruggeboekt. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed.

OVERMACHT

Bijlmerbajes Ontgrendeld kan in het geval van overmacht een reservering tot 1 uur voorafgaand aan een boeking annuleren of wijzigen. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc. In geval van een annulering van onze kant wordt het gehele aankoopbedrag binnen 30 dagen teruggeboekt. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed.

EIGEN RISICO

Deelname is geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, materieel of immaterieel, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet.

LEEFTIJD

Kinderen van 18 jaar en jonger worden enkel toegelaten onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder.

ALCOHOL / DRUGS

Tijdens het spel is drugs- en/of alcoholgebruik verboden.

Wanneer bij aanvang van het spel een medewerker van Bijlmerbajes Ontgrendeld twijfelt aan de gesteldheid van een deelnemer, heeft de medewerker het recht deze deelnemer te weigeren zonder restitutie.

OPNAMEAPPARATUUR

Digitale camera’s, (digitale) videocamera’s / camcorders en andere (geluids-)opnameapparatuur zijn niet toegestaan. Telefoons dienen opgeborgen te worden in de door organisatie aangewezen kluisjes op het terrein.

SLOTBEPALING

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

November 2018. Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan verandering.
Voor de volledige algemene voorwaarden, klik hier.